El comportament individual:

 - Tenir un comportament exemplar que ofereixi un model positiu als nens i els joves; abstenir-se en tot cas de recompensar, adoptar personalment o passar per alt tot comportament deslleial per part de tercers; imposar les sancions adequades a aquest tipus de comportament.

 - Vetllar perquè el nivell de formació i de qualificació s’ajusti a les necessitats dels nens i joves, en funció dels diferents graus de participació en l’esport.

  

El treball amb els nens i joves:

 - Convertir la salut, la seguretat i el benestar del nen o jove esportista en la principal de les seves prioritats, i aconseguir que aquests objectius siguin prioritaris respecte l’objectiu de l’èxit per persona interposada, o a la reputació del centre esportiu, de l’entrenador o del pare.

 - Aconseguir que els nens i joves visquin una experiència esportiva que els animi a participar tota la seva vida en activitats físiques saludables.

- Abstenir-se de tractar als nens i joves com si fossin petits adults, prenent consciència de les transformacions físiques i psíquiques que implica el desenvolupament del nen i de la manera que influeixen en el seu rendiment esportiu.

- Abstenir-se de situar als nen i els joves davant expectatives que no siguin capaços de poder satisfer.

- Reconèixer la importància que te el gaudir i també el goig de la competició, deixant en tot cas d’exercir sobre els nens i joves una pressió indeguda i contraria al seu dret de decidir lliurement sobre la seva participació.

- Interessar-se tant pels nens i joves millor dotats com pels que no n’estan tant, destacant i recompensant, a part de l’èxit en la competició, el desenvolupament personal i adquirir coneixements pràctics. 

- Animar als nens i joves a què creguin en els seus propis jocs i adoptin les seves pròpies normes; a què actuïn no només com a competidors, sinó també com entrenadors, directius o àrbitres; a que decideixin el seu propi sistema de gratificacions i sancions per comportaments lleials o deslleials; i a que es facin responsables dels seus propis actes.

- Facilitar als nens i joves, i a les seves famílies tota la informació possible per tal que siguin conscients dels riscos potencials i atractius de tenir èxit.

Free business joomla templates