fifLleida, a través del grup de treball format pels tres Coordinadors Esportius ha desenvolupat un model de tecnificació propi que està servint als nostres jugadors/es per millorar i perfeccionar els diferents gestos tècnics que predominen en el futbol. És ben sabut que treballar de forma concreta les diferents accions tècniques, tot desgranant-les per parts, assegurarà i possibilitarà un alt grau d’èxit en el procés d’ensenyament-aprenentatge de la tècnica individual dels nostres jugadors.

 

Petit vídeo explicatiu del model propi de Tecnificació fifLleida

 

 

Què és la Tecnificació fiflleida?

Parlant metodològicament, la Tecnificació filleida és un entrenament basat principalment en activitats de repetició sistemàtica, és a dir, que el jugador interaccioni molt amb la pilota i de forma repetitiva. Sabem que si la interacció entre el jugador i la pilota és molt alta, el jugador millorarà  progressivament. Un aspecte que no voldríem deixar de banda en la nostra tecnificació i que va agafada de la mà de la tècnica, és la capacitat coordinativa, la qual és la base del desenvolupament de la tècnica individual. Com més es potenciï, més fàcil serà l’aprenentatge de nous gestos i moviments.

Les capacitats coordinatives s’agrupen en tres grans àrees, que són amb les que nosaltres ens recolzem quan ho relacionem amb l’entrenament de la “tecnificació fiflleida”:

 • Àrea d’execució motriu
 • Àrea de representació espaial
 • Àrea de percepció temporal

 

D’on apareix aquest model propi que s’ha elaborat?

La Coordinació Esportiva del Club entén que per aconseguir l’objectiu del joc, els nostres joves futbolistes necessiten tenir un nivell adequat de les tres capacitats esportives: la cognitiva, la coordinativa, i la condicional.  Per tant, és fonamental fer un pas endavant perquè creiem que la tècnica (capacitat coordinativa) és la base per a qualsevol jugador/a.

A partir de l’experiència i de documentar-nos bé, hem elaborat un model propi que es basa en uns continguts a treballar perquè el jugador comprengui primer uns fonaments teòrics, per després acudir a la pràctica de com s’ha d’executar cada acció tècnica. Entenem que si el jugador no assimila uns coneixements bàsics no pot seguir amb la pràctica. Per això es fonamental que els nostres entrenadors repeteixin i recordin totes les consignes tècniques, que prèviament els han presentat els diferents Coordinadors Esportius de cada etapa.

Per elaborar el model de "Tecnificació fifLleida" hem extret les parts més positives dels millors models de tecnificació que hi ha arreu, i així obtenir un model propi que es basa en tres pilars: els continguts a entrenar, els conceptes importants a remarcar i els aspectes a avaluar.

 

Quan es porta a terme i quines categories hi participen?

Entenem que en les primeres edats hi ha una major millora i progrés de la tècnica individual. Per aquest motiu, nosaltres ho desenvolupem des dels més petits de tots (Babies), passant pels prebenjamins, benjamins, alevins i infantils.

El nostre objectiu és que tot jugador de l’etapa Infantil que ha seguit aquest model, ha d'haver assolit tots els continguts tècnics més rellevants del futbol, i gràcies a una estructura marcada per diferents pautes tècniques tingui una resposta idònia a les diferents situacions que és pot trobar en el joc. Per aconseguir-ho, en aquestes categories, ocupem bona part de la primera sessió de cada setmana a portar a terme la “tecnificació fifLleida”.

 

Per a què dediquem tants esforços a la Tecnificació? Quins beneficis aporta als jugadors?

Dediquem tants esforços perquè hi creiem cegament i volem potenciar la millora tècnica del jove jugador de futbol. Això no vol dir, que perdem de vista l’aspecte tàctic, emocional.... donat que dins de la nostra tecnificació treballem els continguts amb tres tipus diferents d’activitats:

 • Treball de repetició sistemàtica. Es buscarà l’acció determinada de forma continuada i repetitiva.
 • Situacions aplicades. Són activitats on les normes condueixin a la repetició de gest tècnic a treballar.
 • Treball tàctic. Perseguim l’automatització, davant dels problemes tàctics que planteja el joc.

 

Els principals beneficis que aporta als nostres jugadors, són els següents:

 • Facilita l’aprenentatge dels diferents gestos tècnics.
 • Afavoreix l’eficiència del moviment.
 • Possibilita l’adaptació del moviment a les condicions de l’entorn.
 • Estimula la creativitat dels nostres jugadors.
 • Potencia la individualitat, a partir d'una major interacció amb la pilota.

 

Qualsevol entrenador pot portar a terme aquest model de Tecnificació?

Rotundament no. La totalitat dels nostres entrenadors s'han hagut que formar per a poder portar a terme aquest model de tecnificació. Hi ha moltes hores i dedicació que reclamen que tot entrenador del nostre Club comprengui tots els aspectes a tenir en compte. Per mitjà de diferents reunions periòdiques que fem durant la temporada els entrenadors es formen i interioritzen els continguts a treballar i la metodologia a utilitzar.

L’entrenador ha de tenir en compte molts factors però un dels primordials, és la informació que trasllada al jugador. És imprescindible un intercanvi constant d’informació entre l’entrenador i jugador. L’entrenador ha d’insistir en les consignes pautades, tot buscant la complicitat amb els seus jugadors per tal d’aconseguir la màxima informació.

També entenem que el projecte de la “tecnificació fiflleida” encara pot crèixer més, i per això no ens posem sostre, a l'igual que anirem rectificant aquells aspectes que pensem que tenen un grau de millora.

 

Com es porta a terme el treball específic d'una acció tècnica a través del model propi de Tecnificació fifLleida?

Qualsevol acció tècnica la desglossem en diferents blocs per no oblidar-nos de cap element clau. Per exemple, si ens centrem en la passada, primer de tot parlem als jugadors dels continguts a treballar:

 • Tipus de passada (curta, mitja i llarga)
 • Al peu o en profunditat
 • Línia de passada

Després remarcarem conceptes importants com:

 • Superfície de contacte
 • Interior: superfície més segura (passades curtes)
 • Empenya interior: passades mitjanes i de llarga distància
 • Velocitat i intensitat quan fem una passada
 • Col·locació del peu de recolzament
 • Tenir en compte les dues cames

Per acabar, avaluarem l'execució:

 • Col·locació del peu de recolzament
 • Equilibri en la posició corporal
 • Visió del joc
 • Superfície de contacte
 • La línia de passada

 

Aquest model de Tecnificació fifLleida és el mateix que es porta a terme als Campus i Estades que organitza el Club?

Sí. Ho fem perquè sabem que motiva i té èxit, tal i com ho demostra l'elevada acceptació que estem tenint.

El que fem és englobar cada gest tècnic en un dels dies del Campus o Estades (a l'estiu). La tipologia de l'activitat és semblant però evidentment els nostres jugadors treballen aquests continguts durant un any, i els participants dels Campus o Estades s'agrupa en 4-5 dies. Val a dir, però, que ens ajuda molt que els entrenadors dels Campus o Estades són del nostre Club i dominen molt bé aquest mètode, ja que seguim la mateixa metodologia.

 

 

Free business joomla templates