Essencials

Estímul+

L'atenció a la diversitat és fonamental. En els equips de F7 i F11 és normal que no tots els jugadors siguin iguals, i per això nosaltres proposem diferents dinàmiques que permeten atendre de forma mñes concreta i personalitzada a cada jugador.

L’Estímul Plus (o Estímul+) és atenció a la diversitat.

L’atenció a la diversitat sovint es diu que es treballa, però no sempre és així. Quan nosaltres vam captar que se’ns escapaven detalls i podíem fer-ho millor, vam posar fil a l’agulla i els respectius Coordinadors van treballar molt aquest tema per tal de dotar al Club d’eines suficients per atendre com pertoca a tots els jugadors del Club.

Al tenir força equips dins de cada categoria, podem fer grup-equip amb el nivell més semblant possible entre els jugadors, cosa que possibilita individualitzar al màxim a dins dels equips perquè el nivell entre jugadors és força semblant i permet a l’entrenador proposar sessions de treball que tots els jugadors les puguin seguir.

El que és ben cert, és que a tots els equips del Club tenim algun/s jugador que necessita no estancar-se i proposar-li reptes de caire superior. És per aquest motiu que li proposem diferents solucions perquè tingui aquests al·licients més alts per ajudar a què la seva motivació sigui alta i el seu progrés no s’aturi.

Al Club proposem diferents solucions, que varien en funció de l’edat i categoria dels jugadors. La finalitat és tenir a tothom motivat i amb ganes i il·lusió per superar-se, aspecte fonamental al món de l’esport.

“El talento no solo se tiene, también se adquiere” Azucena Caballero