Essencials

Tecnificació FIFLleida

L'experiència en el futbol base ens diu que el treball tècnic és fonamental. No s'aprén amb profunditat si no es treballa de forma específica i organitzada. El nostre model funciona. El portem a terme en els entrenaments diaris que fem, i també als Campus i Estades que organitzem.

El FIFLleida a través dels seus Coordinadors ha desenvolupat un model de Tecnificació propi que està servint als nostres jugadors per millorar i perfeccionar els diferents gestos tècnics que predominen en el futbol. És ben sabut que treballar de forma concreta les diferents accions tècniques, tot desgranant-les per parts, assegurarà i possibilitarà un alt grau d’èxit en el procés d’ensenyament-aprenentatge de la tècnica individual dels nostres jugadors. El nostre entrenament es basarà principalment en activitats de repetició sistemàtica, és a dir, que el jugador interaccioni molt amb la pilota i de forma repetitiva. Sabem que si la interacció entre el jugador i la pilota és molt alta, el jugador millorarà progressivament. Un aspecte que no voldríem deixar de banda a la nostra tecnificació i que va agafada de la mà de la tècnica, és la capacitat coordinativa, la qual és la base del desenvolupament de la tècnica individual. Com més es potenciï, més fàcil serà l’aprenentatge de nous gestos i moviments. Dediquem tants esforços perquè hi creiem cegament i volem potenciar la millora tècnica del jove jugador de futbol. Des de Babies fins a Infantils hi dediquem temps a tots els entrenaments perquè és quan més marge de millora tenen els jugadors. Els principals beneficis que aporta als nostres jugadors, són els següents:
 • Facilita l’aprenentatge dels diferents gestos tècnics.
 • Afavoreix l’eficiència del moviment.
 • Possibilita l’adaptació del moviment a les condicions de l’entorn.
 • Estimula la creativitat dels nostres jugadors.
 • Potencia la individualitat, a partir d’una major interacció amb la pilota.
En el nostre model propi de Tecnificació, partim de la base que qualsevol acció tècnica la desglossem en diferents blocs per no oblidar-nos de cap element clau. Per elaborar-lo, hem extret les parts més positives dels millors models de tecnificació que hi ha arreu, i així obtenir un model propi que es basa en tres pilars: els continguts a entrenar, els conceptes importants a remarcar i els aspectes a avaluar. Per exemple, si ens centrem amb la passada, primer de tot parlem als jugadors dels continguts a treballar:
 • Tipus de passada (curta, mitja i llarga)
 • Al peu o en profunditat
 • Línia de passada
Després remarcarem conceptes importants com:
 • Superfície de contacte
 • Interior: superfície més segura (passades curtes)
 • Empeine-interior: passades mitjanes i de llarga distància
 • Velocitat i intensitat quan fem una passada
 • Col·locació del peu de recolzament
 • Tenir en compte les dues cames
Per acabar, avaluarem l’execució:
 • Col·locació del peu de recolzament
 • Equilibri en la posició corporal
 • Visió del joc
 • Superfície de contacte
 • La línia de passada

El nostre model propi de Tecnificació, el portem a terme:

 • a la part inicial de les nostres sessions d’entrenament dels equips del nostre Club
 • als Campus o Estades que organitzem en vacances escolars.

Ho fem així perquè veiem que motiva i té èxit, tal i com ho demostra l’elevada acceptació que estem tenint. El nostre objectiu és que tot jugador de l’etapa Infantil que ha seguit aquest model, ha d’haver assolit tots els continguts tècnics més rellevants del per afrontar les situacions que és pot trobar en el joc.

Qualsevol entrenador no pot portar-la a terme. La totalitat dels nostres entrenadors s’han hagut que formar per a poder portar a terme aquest model de tecnificació.

Hi ha moltes hores i dedicació que reclamen que tot entrenador del nostre Club comprengui tots els aspectes a tenir en compte. Per mitjà de diferents reunions periòdiques que fem durant la temporada els entrenadors es formen i interioritzen els continguts a treballar i la metodologia a utilitzar.

L’entrenador ha de tenir en compte molts factors però un dels primordials, és la informació que trasllada al jugador. És imprescindible un intercanvi constant d’informació entre l’entrenador i jugador.

L’entrenador ha d’insistir en les consignes pautades, tot buscant la complicitat amb els seus jugadors per tal d’aconseguir la màxima informació.

També entenem que el projecte de la Tecnificació FIFLleida encara pot créixer més, i per això no ens posem sostre, i per aquest motiu anirem rectificant aquells aspectes que pensem que tenen marge de millora.