La figura del

Coordinador Pedagògic

És una figura essencial dins del nostre organigrama. És qui lidera el treball de valors de la F de FORMACIÓ del nostre Club, encaminada principalment als jugadors. També és el cap visible de les famílies per dubtes o qüestions que puguin tenir.

La figura del Coordinador Pedagògic la vam crear i personalitzar segons els paràmetres que considerem necessaris i imprescindibles per un Club de futbol modern com el nostre. Per nosaltres és un rol bàsic i indispensable al nostre organigrama.

Com bé sabeu, la nostra Entitat es diu FIFLleida. Aquest terme inicial “FIF”, té a veure amb: “F” de futbol + i + “F” de formació.

Nosaltres entenem que de la mateixa manera que el nostre Club té diferents Coordinadors Esportius per facilitar un futbol del màxim nivell possible als nostres jugadors i entrenadors, també és imprescindible tenir un Coordinador Pedagògic perquè aquests interioritzin i portin a terme l’Ideari del Club.

Per nosaltres, no tindria sentit tenir els millors equips, futbolistes o entrenadors… si després a dins del camp tenim un comportament inadequat i lluny de l’essència de quan vam fundar el Club. El futbol va lligat a valors personals que hi van associats, i si aquests es treballen bé, sempre et serviran com a aprenentatge de la vida.

La realitat és que el Coordinador Pedagògic no existeix a cap altre Club, i no ens amagarem que això ens en fa està molt orgullosos de la nostra visió. En aquest àmbit també ens permet ser únics i diferent a la resta.

Creem aquesta figura específica perquè tenim un interès real en treballar la “formació personal” dels nostres jugadors. Els valors i la formació personal no es treballa per si sola en cap àmbit. Cal algú que lideri aquest procés. Que tingui una visió global de l’Entitat i aporti aquest saber fer i saber estar a la resta del col·lectiu.

Entenem que és una errada el deixar aquesta tasca únicament en mans dels entrenadors o Coordinadors Esportius, perquè acostuma a passar el de sempre: que l’esport acaba passant al davant de tot, i no s’acaba entrant a dins de la part humana dels jugadors per falta de temps, d’interès o motivació.

Nosaltres apostem perquè hi hagi una persona formada dins del Club que els seus ulls no mirin la pilota, si es fa gol, o te’l fan… Serà una persona neutra i reflexiva que la seva atenció capti actituds, comportaments, maneres de fer, reaccions…

Ha de ser una persona “alliberada” totalment de tasques esportives.

Partint de la base que els nens de la nostra Entitat venen unes quantes hores durant diferents dies de la setmana, nosaltres veiem que podem complementar l’acció formativa que els nostres jugadors reben a casa amb la seva família, o la que reben al seu col·legi.

Per fer un treball de qualitat i donada la immensitat del terme, vam decidir acotar el que entenem com a “formació personal”. Els 3 pilars bàsics del Club són:

  • el respecte en sentit ampli: companys, entrenador, equip contrari, àrbitre, públic…
  • el saber guanyar: no burlar-se, evitar golejades, empatia…
  • el saber perdre: no culpar als companys o a l’àrbitre, no donar la mà, no plorar o tenir rabietes per un mal resultat…

Les principals responsabilitats que el Club encomana al Coordinador Pedagògic són les següents:

  • atendre personalment i orientar a les famílies que demanen la nostra col·laboració i ajuda, o també per qualsevol aspecte que no hi estan d’acord.
  • corregir i millorar la resolució d’incidències conductuals que s’hagin produït en entrenaments o partits, ja sigui per part de jugadors, entrenadors o pares.
  • formar als entrenadors del Club per tal que tinguin estratègies per complir els objectius principals plantejats en el nostre Ideari.
  • oferir un acompanyament a les famílies quan el seu fill es lesiona.
  • organitzar alguna xerrada formativa per persones de referència que poden aportar criteri i reflexió.
  • liderar les accions solidàries impulsades pel Club durant l’any