La figura del

Coord. Metodològic

Creiem en el treball en equip. Per l'evolució futbolística dels jugadors és clau aquesta figura perquè és qui organitzarà i seqüènciarà el treball esportiu que desenvoluparan tots els equips del Club. És fonamental la progressió del treball segons edats i categories.

El Coordinador Metodològic és una figura que sempre hem tingut dins de l’organigrama del FIFLleida, i en tot moment hi hem prestat molta atenció. De fet, hem tingut figures molt rellevants liderant aquesta parcel·la, com per exemple el Joan Carles Oliva.

El seu rol és bàsic perquè és l’encarregat de decidir el treball mínim que han de fer tots els entrenadors del Club, amb la qual cosa assegurem que el principi de continuïtat i de progressió és compleixi.

És fonamental per a aconseguir uns entrenaments de la màxima qualitat.

Amb un treball organitzat i planificat com el que proposem, evitem sobretot la improvisació o desorganització bastant habitual en l’esport de base. Així ens assegurem que d’any en any es segueix una planificació ordenada que té en compte un grau de dificultat encertat pel nivell evolutiu del jugador. Ni el fem treballar per sobre de les seves possibilitats, ni per sota… amb la qual cosa aconseguim que la motivació dels jugadors sempre sigui el més alta possible.

Els entrenadors no tenen autonomia? Totalment al contrari. El Coordinador Metodològic assenyala quins continguts mínims s’han de treballar. Això els dóna la tranquil·litat que proposen una feina correcta i encertada pel ritme evolutiu del jugador.

A partir d’aquí els entrenadors planifiquen les sessions de treball amb total llibertat. Igualment, disposen de determinades franges de temps per treballar els aspectes que consideren dins de cada equip.

Un dels aspectes claus és la comunicació diària i setmanal entre Coordinador Metodològic i Entrenadors. El treball a fer és flexible i parteix d’aquesta comunicació, ja que tant l’Entrenador com el Coordinador veuen el que li cal a l’equip i als jugadors perquè tots dos estan a peu de camp veient els entrenaments.

El mateix passa en els partits, ja que també és un bon moment per apreciar si cal reajustar coses perquè la competició ens acaba indicant el punt exacte en el que estem.

De fet, nosaltres entenem que la figura del Coordinador Metodològic hauria de ser pràcticament “obligatòria” en qualsevol Club de futbol base, perquè és l’etapa de la vida en que els joves jugadors han d’assimilar més conceptes bàsics i anar-se formant correctament, i per això és necessari que hi hagi un equip de treball que valori l’evolució de cada equip i de cada jugador, per seqüenciar els continguts que pertoca treballar segons l’evolució s’està tenint.

 

“Si algún día tuviera que analizar a un entrenador, prescindiría del resultado, examinaría el método.” – Marcelo Bielsa