Edats matriculables

Inscripcions
Categoria Juvenil
Nascuts al 2005, 2006, 2007
Categoria Cadet
Nascuts al 2008, 2009
Categoria Infantil
Nascuts al 20010, 2011
Categoria Aleví
Nascuts al 2012, 2013
Categoria Benjamí
Nascuts al 2014, 2015
Categoria Prebenjamí
Nascuts al 2016, 2017
Categoria Baby
Nascuts al 2018, 2019, 2020

Edats matriculables

Inscripcions
Categoria Juvenil
Nascuts al 2005, 2006, 2007
Categoria Cadet
Nascuts al 2008, 2009
Categoria Infantil
Nascuts al 2010, 2011
Categoria Aleví
Nascuts al 2012, 2013
Categoria Benjamí
Nascuts al 2014, 2015
Categoria Prebenjamí
Nascuts al 2016, 2017
Categoria Baby
Nascuts al 2018, 2019, 2020