Edats matriculables

Inscripcions
Categoria Juvenil
Nascuts al 2003, 2004, 2005
Categoria Cadet
Nascuts al 2006, 2007
Categoria Infantil
Nascuts al 2008, 2009
Categoria Aleví
Nascuts al 2010, 2011
Categoria Benjamí
Nascuts al 2012, 2013
Categoria Prebenjamí
Nascuts al 2014, 2015
Categoria Baby
Nascuts al 2016, 2017, 2018

Edats matriculables

Inscripcions
Categoria Juvenil
Nascuts al 2003, 2004, 2005
Categoria Cadet
Nascuts al 2006, 2007
Categoria Infantil
Nascuts al 2008, 2009
Categoria Aleví
Nascuts al 2010, 2011
Categoria Benjamí
Nascuts al 2012, 2013
Categoria Prebenjamí
Nascuts al 2014, 2015
Categoria Baby
Nascuts al 2016, 2017, 2018