Ideari del FIFLleida

Perquè tenim un pla, i el tenim des de que vam néixer al 2007. Volem ser una Entitat diferent. Un Club que busqui l'excèl·lència esportiva, però també que faci un acompanyament personal dels jugadors aprofitant els molts valors treballables que hi ha al voltant del futbol.

OBJECTIUS:

 • La introducció dels participants en l’educació esportiva.
 • Aprendre diferents gestos tècnics i tàctics propis del futbol.
 • La participació en diferents competicions atractives pels jugadors
 • La integració en un col·lectiu, amb la finalitat que aprenguin a relacionar-se.
 • La recerca d’uns àmbits de convivència: respecte, solidaritat, amistat…
 • L’orientació saludable en els hàbits correctes d’alimentació i d’higiene a través de l’esport.
 • Tenir un desenvolupament físic harmònic d’acord amb l’edat.

METODOLOGIA:

 • Afavorir la creativitat i treballar sobre situacions de joc reals que l’obliguin a reflexionar.
 • Participar activament en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
 • Dotar d’autonomia suficient per a resoldre els problemes plantejats.
 • Millorar l’autoconfiança i l’autoestima.
 • Afavorir el treball en equip.
 • Participar en diferents demarcacions.
 • Facilitar la transferència d’aprenentatges realitzats, modificant i adaptant el futbol als jugadors.
 • Valorar positivament els seus esforços.

La missió principal del FIFLleida és formar persones, des d’una doble vessant:

 • Esportiva. Buscant l’excel·lència en el joc individual i col·lectiu per mitjà de bons entrenadors, entrenaments de nivell i la participació en competicions atractives.
 • Personal. També perseguint aquesta excel·lència que permeti als esportistes desenvolupar-se el dia de demà en la seva vida, sent bones persones, de bon tracte i que se sàpiguen relacionar amb el seu entorn.

Nosaltres entenem que tota Entitat de futbol base ha de buscar l’excel·lència futbolística, però també l’excel·lència a nivell personal. En cap cas, una ha d’excloure l’altra.

Volem bons futbolistes però també volem persones de bé i respectuoses amb tot el que els rodeja.

Per portar-ho a terme, els nostres entrenadors/educadors, partint que tenen clar l’etapa formativa en la que es troben els jugadors dels diferents equips del Club, fomentaran dinàmiques i iniciatives que potenciïn valors que acabaran sent imprescindibles per al posterior desenvolupament dels jugadors.

Tots els valors que van lligats al món de l’esport són importants, però a l’haver-ne tants… al FIFLleida centrarem l’atenció en els nostres 3 pilars per tal d’unificar criteris i anar tots a una:

 • Respecte. Entenem el respecte en el sentit més ampli de la paraula. Respecte als companys d’equip, a l’entrenador, a l’equip contrari, a l’àrbitre, al públic… i a qualsevol element
 • Saber guanyar. Lluitarem sempre per intentar guanyar els partits que jugarem, però mai humiliarem a l’equip contra el qui juguem. Evitarem les golejades d’escàndol perquè no beneficien en res i sobretot generen desànim. Tampoc permetrem burles actituds negatives cap als demés.
 • Saber perdre. Entenem que la derrota forma part de la competició. És educativa i també genera un aprenentatge. Nosaltres som els qui perdem, i no perdem per culpa dels altres. Quan perdrem un partit, no haurà de variar la nostra actitud respecte els dies que guanyem: donarem la mà a l’equip contrari, no ens queixarem de l’àrbitre, no criticarem les errades dels companys del nostre equip, no plorarem per la frustració de la derrota…

És fonamental la qualitat en l’aprenentatge del futbol, i creiem que en l’etapa de formació dels joves futbolistes només hi té cabuda un enfocament educatiu. Les dues coses són complementàries.

Tots els equips del FIFLleida s’esforçaran per guanyar els seus partits, duels o situacions de joc. L’element diferenciador amb altres formes d’entendre el futbol és que nosaltres buscarem la cordialitat i el bon fer amb la resta de jugadors i equips.

Si toca guanyar, perfecte… i si toca perdre també, perquè aquesta derrota ens haurà d’ensenyar a millorar i veure que és el que hem fet malament i com ho hem de solucionar per a futures vegades.

El nostre lema és clar: excel·lència en el futbol, i excel·lència en la formació personal, en cuidar els detalls i en l’atenció personalitzada.

El FIFLleida és un Club de futbol, i com a tal la seva activitat principal girarà al voltant del futbol. Intentarem fer les coses el més ben fetes possible, prestant atenció a la persona i fomentant actituds i valors que facin créixer pel dia de demà els nostres jugadors a nivell personal.

Entenem que això és compatible amb l’excel·lència futbolística que busquem. Una cosa no exclou a l’altra.

Per arribar a aquest alt nivell futbolístic prestarem especial atenció als entrenaments. Aquests hauran de ser molt motivadors i molt intensos. Els nens no venen a perdre el temps. Els agrada el futbol, i s’han de trobar entrenaments de molta qualitat futbolística.

En aquest sentit, adquireix especial rellevància el Coordinador Metodològic del Club, que és qui seqüencia els continguts a treballar perquè el principi de continuïtat i de progressió estigui ben contemplat entre les diferents categories i nivells futbolístics.

Tindrem els millors entrenadors possibles, perquè entenem que són l’eina indispensable per millorar. És molt important que els jugadors disposin de bons referents que sempre demanin més als jugadors i als equips, i que tinguin bona didàctica per arribar a ellls.

Igualment disposarem de Coordinadors de nivell. Són ells qui gestionaran els equips de treball amb els entrenadors i qui guiaran el procés d’ensenyament-aprenentatge dels diferents equips.

Entenem que un Coordinador ha d’estar al camp de futbol que és on es veu el treball que fan els equips. La supervisió i anàlisi de tot el procés és bàsic perquè aquesta evolució constant que busquem es produeixi.

La competició també serà un element vertebrador important. Els entrenaments són fonamentals, però al final s’entrena buscant la màxima transferència amb les dificultats que els equips es trobaran als partits.

Intentarem tenir una participació activa i de nivell en totes les Lligues i Torneigs d’elit que participem, després la posició ja no dependrà tant de nosaltres perquè tots els equips volen quedar primers. Entenem que cal donar-ho tot, competir al màxim i fer les coses el millor possible. Després seran els petits detalls els que determinaran moltes coses. Hem de tenir cura d’aquests petits detalls.

La nostra idea de joc és clara: el fi no justifica els mitjans. Volem guanyar partits però per aconseguir-ho no renunciarem al nostre llibre d’estil: joc combinatiu per generar joc. Els equips treballaran per portar la iniciativa en el joc i tenir el màxim protagonisme en els partits.

Les noves tendències són ben rebudes al FIFLleida. És per aquest motiu que som molt receptius a tot l’actual. Per exemple, que els equips del Club comencin els entrenaments amb una fase de tecnificació (de la de veritat) és una declaració d’intencions.

Estem en contacte amb les corrents més actuals, i en som receptius, prova de l’evolució que està tenint el Club amb els pocs anys d’existència.

Un altre dels aspectes que prioritzem és l’atenció a la diversitat. Nosaltres tenim clar que tenim jugadors als diferents equips que sobresurten per nivell. A aquests jugadors els proposem reptes de nivell més alt a partir del programa Estímul Plus (o Estímul+) ideat pel Club. Entenem que és molt important tenir molt motivats als jugadors i que tinguin reptes i al·licients de nivell per tal de superar-se i anar a més.

Igualment li donem molta importància a l’acompanyament psicològic i a la gestió d’emocions. En aquest àmbit el Coordinador Pedagògic i la resta de membres del Club (Coordinadors i Entrenadors) hi tenen molt a dir. Al final tots els jugadors són diferents i cal individualitzar al màxim el procés d’ensenyament-aprenentatge perquè tots vegin i palpin que són una peça molt important i indiscutible dins del seu procés. Cada peça és única!!

I la clau de tot és el bon ambient de treball. Tothom ha de venir content i feliç, perquè al final passem tantes hores practicant aquesta afició perquè ens agrada. No entenem el futbol d’una altra manera!!